Wanneer is asbest analyse noodzakelijk?

Heeft u het vermoeden dat er asbest in uw pand aanwezig is? Dan is een asbest analyse mogelijk noodzakelijk. In dit blog leest u wat de regels hieromtrent zijn.

0
441
asbest analyse pakket
asbest analyse pakket

Dat het behandelen, bewerken of verwijderen van asbest gevaarlijk is, is algemeen bekend. Door het uitvoeren van deze handelingen kunnen immers vezeldeeltjes loskomen die bij inademing een ernstig risico vormen voor de gezondheid. Veel mensen vragen zich dan ook af wanneer een asbest analyse noodzakelijk is en hoe deze asbestinventarisatie in z’n werk gaat.

Het gevaar van asbest

Asbest bestaat uit hele kleine deeltjes die niet met het blote oog zichtbaar zijn. Het materiaal werd in het verleden (tot de jaren 80) veelvuldig gebruikt in vorm van asbesthoudend cement. Dit materiaal werd gebruikt voor het vervaardigen van onder andere gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en als golfplaat op schuren en garages. Asbest is van zichzelf niet gevaarlijk maar dit gevaar treedt wel op als het materiaal op een verkeerde manier verwijderd wordt. In dit geval kan het materiaal gezondheidsproblemen veroorzaken als er vezels vrijkomen.

asbest
Asbest verwijderen met een boor is een no-go

Wanneer het laten uitvoeren van een asbest analyse verplicht is

Buiten het feit dat de inwoners van een huis of gebruikers van een pand een gezondheidsrisico lopen, wordt asbestverwijdering dus wettelijk verplicht. Als er het vermoeden bestaat dat er asbest in een woning of bedrijfspand aanwezig is, is het dan ook een verstandige keuze een asbest analyse uit te laten voeren. Deze asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerde asbestspecialist. Deze expert zal het gehele pand inspecteren op de aanwezigheid van het gevreesde materiaal en op basis hiervan een rapport opstellen. Een asbest analyse is ook verplicht bij de intentie om asbest te laten verwijderen of als je de wens hebt om een woning uit 1993 of eerder te laten verbouwen of slopen.

Een asbest analyse wordt verplicht gesteld om te voorkomen dat de wettelijke regels op dit gebied overschreden worden (particulieren mogen maximaal 35 vierkante meter hechtgebonden asbest zelf verwijderen) en er hierbij meteen op toe te zien dat het materiaal op een veilige- en deskundige manier wordt verwijderd. In veel gevallen kan de asbestspecialist ook voor deze klus zorgdragen. Kijk op www.asbestanalyse.com voor meer informatie over asbest analyses of om direct een afspraak te maken met een specialist.

Wettelijke regels met betrekking tot het gebruik van asbest

Het feit dat het gebruik van asbest al sinds het jaar 1998 verboden is en vanaf die periode ook niet meer te koop wordt aangeboden, is veelzeggend. In 2005 is er zelfs een Asbestverwijderingsbesluit in werking gesteld met als doel om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren aan blootstelling van asbest. In deze wettelijke regels met betrekking tot asbest is zelfs een asbest planning opgenomen waarin staat beschreven dat het materiaal in 2024 in z’n geheel moet zijn verdwenen.