Waarom brandwerende deuren?

0
1181

Brandwerende deuren

Het ontstaan van een brand kan bij iedereen voorkomen. Daarom zul je altijd voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Dat is zeker het geval als je een bedrijf hebt. Je moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om de schade die door een brand zou kunnen ontstaan tot een minimum te beperken. Als je in het bezit bent van een groter bedrijf dat is voorzien van meerdere afdelingen moeten deze goed veilig gescheiden kunnen worden. Je moet gebruik maken van brandwerende middelen. Dat zijn voor gescheiden ruimtes brandwerende deuren, wanden en plafonds. Indien je gebruikt maakt van deze mogelijkheden kun je voorkomen dat de brand van de ene afdeling snel naar de andere zal overslaan. Het overslaan van de brand van de ene ruimte naar de andere moet zo lang mogelijk duren. Hierdoor wordt de veiligheid van de werknemers aanzienlijk verbeterd. Door de genomen veiligheidsmaatregelen kunnen de werknemers bij een brand gemakkelijk het gebouw verlaten. Om te zorgen dat er niet snel een overslag zal plaatsvinden moeten ook de doorvoeropeningen van de leidingen goed zijn beveiligd. Alle beveiligingsmiddelen moeten goed op elkaar worden afgestemd.

Vuurbelasting

In een bouwbesluit worden er eisen gesteld aan de brandwerendheid dus de vuurbelasting. Onder de vuurbelasting verstaat men de weerstand die er is tegen een branddoorslag. Wanneer we spreken over brandwerende wanden van 60 minuten dan wil dat zeggen dat er pas een branddoorslag kan zijn na 60 minuten. Die tijd is goed genoeg om het gebouw veilig te kunnen verlaten. Nederland heeft strengere veiligheidsmaatregelen dan andere Europese landen die de brandveiligheid en de branddoorslag regelen.

Brandwerende deur

brandwerende deurenJe moet altijd trachten te voorkomen dat er snel een brand naar een andere ruimte zal overslaan. Dat kun je doen door onder andere brandwerende deuren te gebruiken. Er zijn meerdere soorten brandwerende deuren te verkrijgen. Er zijn brandwerende deuren die een brand 60 minuten kunnen tegenhouden, maar er zijn er ook van 30 minuten. De deur kan worden blootgesteld aan de brand gedurende bijvoorbeeld 60 minuten voordat de brand zal doorslaan naar de afdeling die ernaast ligt. Door ervoor te zorgen dat de ruimtes goed ten opzichte van elkaar zijn beveiligd, kan men het gebouw bij een brand veilig verlaten. .

Het verplaatsen van een brandwerende deur

Je mag een brandwerende deur niet zelf verplaatsen, indien het gebouw is gekeurd. Je zou de brandveiligheid in gevaar kunnen brengen. Moet een brandwerende deur toch worden verplaatst, moet je dat moeten overlaten aan een gespecialiseerd bedrijf. Zou je het toch zelf doen en er zou brand ontstaan dan kan een verzekeringsmaatschappij niets uitkeren. Dat moet je dus zeker zien te voorkomen.

Dat geldt niet alleen voor openslaande deuren, maar ook voor de deuren die op een rails lopen. Een schuifdeur die brandvertragend werkt moet, indien hij geplaatst wordt, door een gespecialiseerd bedrijf gebeuren. De schuifdeur zal altijd uit zichzelf moeten sluiten. De rails waar de deur inloopt, moet daarvoor dan ook de juiste schuinte hebben. Door magneten blijft zo’n deur gesloten.