Thuis wonen en werken

0
620

Woon- werkverkeer en uren lang in de file staan. Werken op flexibele tijden, na of voorafgaand aan de spit, en thuiswerken zijn hiervoor de oplossing. Steeds meer werkgevers zien het nut van deze maatregelen om productiviteit te bevorderen. Hierbij kan het zelfs besparen op reiskosten, in het geval men (geheel of gedeeltelijk) vanuit huis werkt. Wellicht enig nadeel aan flexibel- en thuiswerken is de beperking op het groepsgevoel. Men vind dat hierdoor minder samenhorigheid is en er minder gevoel is voor de missie van de organisatie. Net zoals in de bekende cup-a-soup reclame, vrezen werkgevers dat werknemers minder werk verrichten en privé met zakelijk combineren. Denk hierbij aan het ophalen van de kinderen vanuit school of het doen van de boodschappen. De uitzonderingen maken hierbij de regel onterecht. Zolang personeel zich verbonden voelt met de organisatie en de werknemer doelstellingen krijg opgelegd hoeft hier niet voor gevreesd te worden. In een overvolle moderne samenleving is flexibel- en thuiswerken een must voor vele organisaties. Met name binnen organisatie waarin werknemers in field sales activiteiten verrichten, waarin met persoonlijk in contact komt staan met consumenten of zakelijke relatie en klanten.

Thuiswerken als regelgeving
Onder de arbeidsomstandighedenwet valt ook thuiswerken. Men noemt dit ook wel ‘het nieuwe werken’. De regels ten opzicht van werk op de werkplek binnen het kantoor, zijn voor thuiswerkende anders. Denk hierbij aan het ontbreken van een nooduitgang of een brandblusser. Een werkgever zal een een aanvraag van een werknemer met het verzoek om (deels) thuis te werken in de meeste gevallen goedkeuren, tenzij er zwaarwegende redenen. Bij veel kantoorwerkzaamheden is thuiswerken een vanzelfsprekendheid. Een werkgever is verantwoordelijk om een juiste kwaliteit van de een thuiswerkplek te waarborgen. Een werkgever zal een werknemer een vergoeding bieden voor bijv. internet en telefoonkosten. Hiernaast kan kwalitatief kantoormeubilair, zoals een ergonomische bureaustoel, tafel en archiefkast niet ontbreken. Andere hulpmiddelen om het werk uit voeren worden aangeboden door de werkgever, zoals een computer en de juiste verlichting boven het bureau.

Flexibele werkplekken
Het fijnst zal zijn als men in een woning ook een eigen afgesloten ruimte heeft, waarin hij of zij in alle rust kunt werken. Voordeel van thuiswerken is dat tijd en reiskosten bespaard worden. Als thuiswerkende zal je het gevoel hebben dat je meer tijd over hebt, aangezien je geen (of minder) reistijd hebt. Grotere bedrijven, met meerdere vestigingen, bieden de mogelijkheid om te werken op flexwerkplekken – een ruimte ingericht zodat elk personeelslid daar kan werken. Een goede oplossing voor mensen die niet thuis willen werken, omdat ze bijv. geen geschikte ruimte hebben of graag werk en privé gescheiden willen houden.