Het onderhouden van de riolering

0
622

Normaal gesproken is er weinig onderhoud nodig voor de riolering in huis. Als je er als bewoner simpelweg voor zorgt dat het riool niet gebruikt wordt voor dingen waar deze niet voor bedoeld is dan heb je hier als het goed is weinig omkijken meer naar. In vrijwel alle gevallen dat zich problemen met het riool voordoen komt dit namelijk door dingen die de bewoner zelf met de riolering heeft gedaan. Bijvoorbeeld het doorspoelen van oud frituurvet in de wc wordt door loodgietersnieuwegein.nl nog al te vaak als reden voor een verstopping waargenomen. Het onderhouden van de riolering gebeurt meestal wanneer zich problemen met het riool voordoen.

Problemen met de riolering

Natuurlijk is een verstopping in de riolering een zeer duidelijke aanwijzing dat de riolering met spoed onderhoud nodig heeft. Echter kan je als bewoner de riolering onderhouden door waakzaam te zijn voor problemen die zich voordoen voordat er daadwerkelijk een verstopping in het riool plaatsvindt. Bijvoorbeeld als je een nare lucht ruikt of als het water opeens niet meer zo snel doorspoelt als voorheen dan is het eigenlijk al tijd om de hulp van een loodgieter in te roepen om de riolering te onderhouden. Door al actie te ondernemen bij deze problemen voorkom je verstoppingen waarbij je acuut hulp nodig hebt.

Binnenshuis en openbaar riool

Er zijn twee delen van de riolering die samen verantwoordelijk zijn voor het afvoeren van al het afvalwater bij je in huis. Dit is de riolering die onderdeel van je huis is en deze riolering sluit dan weer aan op het openbare riool. Problemen met het openbare riool zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij zullen er dan ook zorg dragen voor het onderhouden van deze riolering. Je bent echter wel zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de riolering binnenshuis.