6 manieren om brand op je werkplek te voorkomen

0
748
brandveilig huis
brandveilig huis

Teveel bedrijfseigenaren hebben de mentaliteit van “het zal mij niet overkomen” als het gaat om brandveiligheid op de werkplek. Maar brandveiligheid is een enorm belangrijk aspect van risicobeheer, het is er één die serieus genomen moet worden. Het kan de veiligheid van werknemers en het publiek in gevaar brengen, dure apparatuur vernietigen en de reputatie van het merk ruïneren. En de meeste werkplekken hebben te maken met een aantal brandrisico’s. Wij willen je hier graag van op de hoogte stellen door een 6 preventie tips.

1. Houd de werkplek schoon en opgeruimd

Rommelige werkplekken bevatten meer risico’s dan schone en opgeruimde werkplekken. Met meer rommel op de werkplek kunnen er ook meer voorwerpen op de vuur vatten en aanwakkeren. Onoverzichtelijke ruimtes kunnen ook een snelle evacuatie verhinderen, dus het is belangrijk om ervoor te zorgen dat gangen, trappen en nooduitgangen zo overzichtelijk mogelijk zijn. De brandveiligheid kan ook worden verbeterd door ervoor te zorgen dat afval van de werkplek wordt verwijderd voordat het de kans krijgt zich op te hopen. Het kan de branduitgangen blokkeren en brandbaar afval, zoals karton, kan de brandbelasting van de ruimte verhogen.

2. Zorg voor de juiste brandveiligheid uitrusting

Als er toch brand ontstaat op de werkplek, kan de juiste apparatuur werknemers en het publiek waarschuwen en de brand mogelijk blussen voordat deze uit de hand loopt. Zorg ervoor dat de werkruimte is voorzien van rookmelders, nooduitgang borden en verlichting, brandtrappen indien nodig en brandpreventie systemen zoals brandblussers en sprinklers.

brandblussers
Haal een brandblusser in huis

3. Voer grondige risicoanalyses uit

Je kan jezelf en je bedrijf niet effectief tegen brand beschermen als je zelf niet volledig bewust bent van de gevaren in de werkruimte. Dus voordat je begint met het implementeren van brandbeveiligingsmaatregelen, moet je een grondige risicobeoordeling van de werkplek uitvoeren. Waardoor kan brand ontstaan? En hoe kunnen deze beperkt worden?

4. Werknemers opleiden

Om de maatregelen effectief te kunnen uitvoeren, moeten werknemers worden opgeleid in brandveiligheid. Ze moeten weten wat ze moeten doen in geval van brand – van het luiden van het alarm tot het evacueren van de locatie of het gebouw. Zij moeten ook weten wie welke rol moet vervullen in het geval er toch brand uitbreekt. Als het personeel niet voorbereid is op of niet op de hoogte is van de brandveiligheid procedures, kan dit een slechte situatie verergeren. Met de juiste training en praktische ervaring kunnen zij mensen veilig uit het gebouw of de ruimte begeleiden en de stappen volgen die in jouw risicobeoordeling staan beschreven.

5. Vergeet de elektrische veiligheid niet

De meeste bedrijven maken gebruik van elektrische apparatuur en waar elektrische apparatuur is, zijn er brandrisico’s. Defecte bedrading of overbelaste stopcontacten kunnen oververhit raken en brand veroorzaken die zich snel kan verspreiden. Om het risico op brand te verkleinen, moet je defecte elektrische apparaten zo snel mogelijk repareren of verwijderen, niet te veel stopcontacten gebruiken en ervoor zorgen dat apparatuur regelmatig wordt geïnspecteerd en getest.

6. Stel brandwachten aan

Je moet ten minste één brandwacht op de werkplek hebben. Brandwachten zijn personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en handhaven van brandveiligheid procedures. In geval van brand moeten zij ook de evacuatie coördineren en controleren of er niemand in het gebouw achterblijft. Een belangrijke taak dus.